Procedemento De Admisión do alumnado en Primaria

* Os rapaces que estén cursando 6º de educación Infantil en Casa Do Neno teñen asegurada a garantía de permanencia o vindeiro curso 2017.2018 en 1º de Primaria ao igual que os alumnos que estén cursando Primaria en Casa Do Neno.

* O alumnado que solicite posto escolar por primeira vez, deberá presentar a solicitude conforme ao modelo normalizado da Orde. 

 

 

- No decreto establécense os principios e normas xerais da admisión do alumnado.

* Decreto 254/2012, do 13 de decembro

 - Na Orde desenvólvese o procedemento concreto para levar a cabo a admisión, coas concrecións máis precisas.

* Orde do 12 de marzo de 2013 

* Orde do 25 de Xaneiro do 2017 con modificacións a Orde  do 12 de Marzo de 2013

 Como novidade sinalar que desde este ano de maneira opcional poderedes facer todos éstes tramites de modo online usando o portal da Xunta de Galicia ( www.edu.xunta.es/admisionalumnado )

 

 - Nos seguintes 2 enlaces temos o calendario do proceso mais unha circular onde aparece a información mais relevante de todo o proceso, consideramos que é unha guía moi últil para as familias.

 *  Calendario proceso Admisión 2017.2018  

 *  Circular información Padres proceso admisión

 

PRAZOS

 

 Listaxe de vacantes.


 

Do 1 ao 20 de Marzo presentación de solicitudes de admisión

* Anexo II Solicitude de Admisión

* MAPA Google Earth Zona de Influencia Casa Do Neno

* Zonas de INFLUENCIA e LIMÍTROFES CASA DO NENO  ( comparade co mapa xa que algunhas rúas están incluidas en ambas zonas )

 *En caso de duda sobre a zona de influencia ou limitrofe que vos pertence non dudedes en chamar por telefono ao centro de Primaria ou escribir un correo a secretaría do centro. En todo caso as solicitudes serán revisadas e se se atopa algún erro ou dato incompleto comunicaraselle as familias para que o subsanen dentro do prazo.

 

 

- Antes do 25 de Abril publicaranse as listaxes provisionais de admitidos.

 

 - Antes do 15 de Maio publicaranse as listaxes definitivas de admitidos.

 

Do 20 ao 30 de Xuño, formalización de matrícula para os alumnos admitidos. A documentación deberá ser recollida de modo presencial no centro.

                         En setembro antes do inicio do curso escolar convocarase unha reunión para todas as familias de 2º Ciclo de Infantil e Ed. Primaria.

 

 

* Toda solicitude de admisión de novos alumnos tramitada fora de prazo, deberá presentarse na sede de Inspección Educativa de Santiago, sita no Edificio Mupega, Rúa San Lázaro, 109.