Procedemento de admisión do alumnado - 1º Ciclo

 

 * DECRETO 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes da consellería de Política Social

 * DECRETO 91/2014, do 17 de xullo, polo que se modifica o Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes da consellería de Política Social.

 * RESOLUCIÓN do 10 de Maio de 2017, da Dirección Xeral de Familia e Inclusión, pola que se actualizan os prezos públicos establecidos polo Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes da consellería de Política Social.

 * Cuotas do curso 2016-2017 CASA DO NENO .

 * Baremos para a adxudicación de prazas.

 

PRAZOS


    - Do 3 ao 31 de Marzo solicitude de admisión. ( Podedes descargar a documentación no enlace inferior )

 

    - O 4 e 5 de Abril listaxe provisional de admitidos e reclamacións .

 

    - 7 de Abril publicación listaxe definitiva de admitidos e listaxe de agarda.

 

    - Do 10 ao 21 de Abril prazo de Matrícula para o alumnado admitido,se despois deste prazo un neno admitido non fai efectiva a matrícula perderá a sua prioridade.

  

Tras o prazo de matrícula as vacantes resultantes ofreceranse ao alumnado da lista de espera no seu correspondente orde.

 

Listado de vacantes

-Aula 0-1 : Sin prazas

-Aula 1-2: Sin prazas

-Aula 2-3: Prazas dispoñibles

 

A documentación para facer a matrícula xunto a ficha do alumno está dispoñible para recoller no centro e para descargar desde a páxina WEB  ; os que descarguedes a documentación via WEB teredes que cubrir a ficha do alumno no momento de entregar a documentación.

-Información Matrícula. ( Obligatorio a la hora de formalizar la matrícula )

-Documentación Matrícula.

 

A reunión para as familias do novo alumnado de 1º Ciclo de Ed. Infantil será o luns 3 de Xullo, as 16:00 no centro de Infantil.

 


Toda persoa que queira solicitar praza no noso centro fora de prazo ou xa comezado o curso escolar deberá poñerse en contacto ca dirección ou secretaría do centro para poder matriculalo ou no caso de non dispoñer de prazas incluilo na lista de espera.