Procedemento de admisión do alumnado - 1º Ciclo

NORMAS REGULADORAS DO PROCESO

 * DECRETO 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes da consellería de Política Social

 * DECRETO 91/2014, do 17 de xullo, polo que se modifica o Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes da consellería de Política Social.

 * RESOLUCIÓN do 10 de Maio de 2017, da Dirección Xeral de Familia e Inclusión, pola que se actualizan os prezos públicos establecidos polo Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes da consellería de Política Social.
.

PRAZOS 

    - Do 1 ao 16 de Marzo solicitude de admisión (preséntase no colexio).

    - Do 26 de marzo ao 3 de Abril listaxe provisional de admitidos e reclamacións.

    - 4 de Abril publicación listaxe definitiva de admitidos e listaxe de agarda.

    - Do 9 ao 13 de Abril prazo de Matrícula para o alumnado admitido. Se despois deste prazo un neno admitido non fai efectiva a matrícula perderá a sua prioridade

.

DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE PRAZA (preséntase no colexio)

- Información a ter en conta.

- Impreso de solicitude de praza.

.

LISTAXES DEFINITIVAS

Listaxes definitivas de admitidos e non admitidos.

.

VACANTES

Tras o prazo de matrícula as vacantes resultantes ofreceranse ao alumnado da lista de espera no seu correspondente orde.

.

DOCUMENTACIÓN PARA A MATRÍCULA

A documentación para facer a matrícula xunto a ficha do alumno está dispoñible para recoller no centro.

.

Toda persoa que queira solicitar praza no noso centro fora de prazo ou xa comezado o curso escolar deberá poñerse en contacto ca dirección do centro para poder matriculalo ou no caso de non dispoñer de prazas incluilo na lista de espera.